EN DRÖM

Den 7 oktober 1996 grundade jag, Christin, SKYLTiDEAL. Jag drevs av en vilja att skapa skyltar av högsta kvalitet, med genomtänkt formgivning, material och grafik, skyltar som fungerar optimalt i sitt sammanhang. Och inte minst ville jag att det jag skapade skulle vara vackert att se på, som konstverk.

Jag ville kunna erbjuda något alldeles extra, något som ingen annan gjorde. Mina konstverk skulle bli det ideal som alla skulle välja och vilja ha. Denna dröm lät jag speglas i namnet SKYLTiDEAL.

Det stora genombrottet kom i maj 1997. Jag fick då uppdraget att ta mig an skyltningen av den k-märkta fastigheten för Renströmska badanstalten i Göteborg – numera kallad Hagabadet. Allt fler kom därefter att intressera sig för SKYLTiDEALs koncept: unicitet för kunden med skyltar designade just för deras miljö.

Antalet uppdrag ökade sedan i rask takt, jag fick snart anställa Susanne för att öka kapaciteten och möta efterfrågan. Genom åren har många spännande och utmanande uppdrag avlöst varandra och mina kollegor på SKYLTiDEAL har blivit fler. En sak är dock helt oförändrad: drivkraften och glädjen i det skapande arbetet.

SKYLTiDEAL är efter två decennier i branschen fortfarande ett modernt och nytänkande företag. Vi ligger i fronten för att skapa det bästa – och vackraste! Jag kan med stolthet konstatera att detta har upptäckts av kunder inte bara i Sverige utan också på den internationella arenan.

Min dröm har i allra högsta grad blivit verklighet.