VÅR PERSONUPPGIFTS- OCH INTEGRITETSPOLICY

VILKA VI ÄR

Vår webbplatsadress är: https://www.skyltideal.se.

SKYLTiDEAL värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår personuppgifts- och integritetspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

VARFÖR

Vårt mål är att skapa en så bra relation som möjligt med våra kunder, partners, leverantörer och medarbetare. Vi behöver därför uppgifter om våra kontaktpersoner bland annat för att starta projekt, hantera kundärenden och förfrågningar, skapa skyltprogram och skyltidéer, skisser och ritningar med offert till våra kunder, producera kunders skyltar och slutligen skriva orders och fakturor. Och för att veta vem vi har affärsuppgörelse med och vem som är kopplad till respektive projekt.
SKYLTiDEAL tar bara uppdrag och order från företag, inte privatpersoner.

PERSONUPPGIFTER

Uppgifter vi samlar in och hanterar:

  • Namn
  • Adress
  • E-mail
  • Titel
  • Telefonnummer
  • Korrespondens
  • Personnummer, endast vid enskild firma

SKYLTiDEAL Sverige AB, Orgnr 556617-9155, Stora Badhusgatan 18-20 41121 GÖTEBORG, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal, lag, projekt eller uppdrag.
Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig och ditt företag eller om du vill radera personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@skyltideal.se

HUR LÄNGE

SKYLTiDEAL lagrar dina personuppgifter endast så länge det är relevant för våra projekt och uppdrag, så länge som det är nödvändigt för det syfte som uppgifterna samlades in för.

BARA HOS OSS

SKYLTiDEAL lämnar inte ut dina uppgifter till utomstående eller säljer dem till tredje part. Vi säkerställer att behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lag och kan komma att lämnas ut endast för att följa gällande lagkrav eller eventuella krav från myndigheter. Det är bara vår personal som har möjlighet att komma åt dina uppgifter. SKYLTiDEAL kan komma att dela dina personuppgifter med underleverantörer när det är en förutsättning för utförandet av våra åtaganden gentemot dig.

COOKIES

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär.
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få tillgång till vilka uppgifter vi har lagrade, om du önskar en rättelse eller att vi raderar. Du kan läsa mer om omfattningen av dina rättigheter på Datainspektionens webbsidor: https://www.datainspektionen.se.
För att utnyttja eller hävda dina rättigheter måste du kontakta oss.

UPPDATERINGAR

Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns på vår webbplats. Om det skulle bli en förändring av våra tjänster eller en ändring av förordningen om behandling av personuppgifter, uppdateras denna policy löpande. Om du har fler frågor kring GDPR eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta Christin på telefon 031-711 91 00 eller info@skyltideal.se

 

 

 

Christin Browall, VD & Kreatör
SKYLTiDEAL Sverige AB
556617-9155
Stora Badhusgatan 18-20 411 21 GÖTEBORG
www.skyltideal.se